<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Nodokļi un apdrošināšana

Ja Jums Vācijā ir uzņēmums un Jūs no tā gūstat ienākumus, par gūtajiem ienākumiem ir jāziņo Vācijas nodokļu iestādei. “Hausengel” nodrošina aprūpētājiem, ka sadarbības ietvaros Vācijā gūtie ienākumi tiek paziņoti nodokļu iestādei. Aprūpētājiem nav jāuztraucas un jādomā par to, kuri dokumenti un kādā termiņā jāiesniedz. “Hausengel” informē par visiem nepieciešamajiem dokumentiem un iesniedz tos attiecīgajā iestādē. Nodokļu uzskaite, ko veicam sadarbības ietvaros, ietver Vācijas nodokļu deklarācijas sagatavošanu un iesniegšanu. Nodokļu deklarācijā tiek norādīti:

  • Sadarbībā ar “Hausengel” gūtie ieņēmumi kā pašnodarbinātai personai
  • Ieņēmumi mītnes valstī un ārzemēs (piem., darbs, pensija, bezdarbnieka pabalsts)
  • Ienākumi mītnes valstī un ārzemēs (piem., ienākumi no uzņēmējdarbības, īpašuma ienākumi, nomas ienākumi)

Nodokļi Vācijā

Ja Jūs Vācijā esat reģistrējis uzņēmējdarbību, Jums ir pienākums maksāt nodokļus Vācijas nodokļu iestādei. Nodokļu deklarācijā jānorāda visi ienākumi no ES valstīm. Pat ja neesam guvuši ienākumus no uzņēmējdarbības, mums tas ir jānorāda nodokļu deklarācijā un par to jāinformē nodokļu iestāde. Nodokļu deklarācijas neiesniegšana ir saistīta ar nepatīkamām sekām. Nodokļu deklarācija par iepriekšējo gadu ir jāiesniedz līdz 31. jūlijam. Mūsu nodokļu speciālisti parūpēsies, lai Jūsu dokumenti nodokļu iestādei tiktu iesniegti laicīgi. Pēc nodokļu deklarācijas iesniegšanas nodokļu iestāde sagatavo nodokļu aprēķinu par maksājamo nodokļa summu.

Ar nodokļiem neapliekamais slieksnis katru gadu ir atšķirīgs. 2022. gadā tas bija 10 347 eiro, bet 2023. gadā - 10 908 eiro. Savukārt 2024. gadā šī summa ir 11 604 euro. No 2020. gada PVN limits mazajiem uzņēmējiem ir 22 000 eiro bruto; šeit tiek ņemtas vērā tikai “Hausengel” apgrozījuma izmaksas.

Nodokļi Latvijā

Latvija un Vācija ir noslēgušas nolīgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Praksē tas nozīmē, ka ar nodokli tiek aplikti tikai ienākumi no attiecīgās valsts, ja visu ienākumu kopsumma ir lielāka par ar nodokļiem neapliekamo summu. Ja gūstat ienākumus ārzemēs (tostarp ienākumus no uzņēmējdarbības), jums tie jādeklarē veidlapā Latvijas nodokļu iestādē. Nodokļu atskaites Latvijā Jums ir jāsagatavo pašam. Tās ir jāveic neatkarīgi no Vācijas nodokļu atskaitēm.

“Hausengel” franšīzes ņēmējiem ir pieejami mūsu speciālisti nodokļu jomā. Jūs saņemsiet nodokļu konsultāciju bez papildu maksas. 

Apdrošināšanas

Visiem aprūpētājiem, kamēr viņi strādā Vācijā, ir visaptverošs apdrošināšanas segums. Franšīzes paketē ir iekļautas šādas apdrošināšanas:

  • Privātā veselības apdrošināšana – sedz ārkārtas gadījumu un akūtu slimību ārstēšanas (piemēram, zobu sāpes, kaulu lūzumi) izmaksas, bet ne hronisku slimību un profilakses izdevumus.
  • Uzņēmuma civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – galvenokārt aizsargā jūs pret finansiāliem zaudējumiem, kas radušies miesas bojājumu vai īpašuma bojājumu rezultātā. Apdrošināšana paredz pašrisku 100€ apmērā.
  • BGW apdrošināšana – arodapvienības “Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege”, īsi BGW, apdrošināšana ir Vācijas nelaimes gadījumu apdrošināšana, kas ir paredzēta aprūpētājiem. Apdrošināšanas gadījumā BGW garantē optimālu medicīnisko aprūpi, kā arī atbilstošu kompensāciju un nodrošina, ka jūs atkal varat piedalīties profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē.

Ja vēlaties, mēs varam jums sniegt konsultācijas par apdrošināšanu jūsu mītnes valstī. Ja Jums ir jautājumi par papildu apdrošināšanas piedāvājumu, lūdzu, sazinieties ar savu personīgo konsultantu, kurš Jums labprāt  palīdzēs.