Schliessen
Schliessen

“Hausengel Holding AG” paziņojums par datu aizsardzību

§ 1 Informācija par personas datu vākšanu

 1. Tālāk tekstā mēs Jūs informējam par personas datu vākšanu, kas notiek, izmantojot mūsu pakalpojumus un mūsu tīmekļa vietni. Personas dati ir visi dati, kas ir attiecināmi uz Jums personīgi, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adreses, lietošanas paradumi. Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) un Vācijas Datu aizsardzības likuma (BDSG) noteikumiem tikai, lai izpildītu līgumā noteiktos pienākumus (VDAR 6. panta 1.b punkts), pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1.a punkts) vai pamatojoties uz likumā noteiktām prasībām (VDAR 6. panta 1.c punkts).
 2. Pārzinis saskaņā ar VDAR 4. panta 7. punktu ir “Hausengel Holding AG", Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund-Heskem, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Simons Vencs (Simon Wenz) (skat. mūsu uzņēmuma informāciju).
  Ar mūsu datu aizsardzības uzraudzītāju, advokātu Kristiānu Bekeru (Christian Becker) no “F.E.L.S Rechtsanwaltsgesellschaft mbH", adrese Löhestraße 11, 95444 Bayreuth, Jūs varat sazināties pa tālruni 0921 75 66 500 vai e-pastu: ra.becker@fels.legal.de
 3. Datu apstrāde tiek veikta, lai noslēgtu un īstenotu līgumus, reģistrētu kopšanas un aprūpes nepieciešamību, meklētu piemērotus kopējus un aprūpētājus un reģistrētu franšīzes ņēmēju piedāvātos aprūpes pakalpojumus, kā arī lai izrakstītu rēķinus par pakalpojumiem. Datu nodošana iestādēm un dokumentu glabāšana tiek veikta likumos noteiktu iemeslu dēļ, jo īpaši saistībā ar nodokļu un sociālo tiesību aktos noteikto pienākumu glabāt dokumentus. Datu apstrādes nolūki galvenokārt ir atkarīgi no konkrētā pakalpojuma. Lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses (piemēram, juridisku prasību celšana un aizstāvība juridiskos strīdos).
 4. “Hausengel Holding AG” ar “Hausengel GmbH” starpniecību vāc arī datus par veselību, atkarībā no tā, kādēļ ir kopšanas vai aprūpes nepieciešamība. Dati par veselību tiek sniegti tikai tiem, kam šie dati ir tiešām nepieciešami (atkarībā no individuālā līguma). Dati par veselību tiek tehniski un organizatoriski aizsargāti, un visi darbinieki, kas strādā ar veselības datiem, ir īpaši apmācīti darbam ar sensitīviem datiem.
 5. Darbinieku dati tiek apstrādāti, lai pildītu no darba attiecībām izrietošos pienākumus, kā arī lai izpildītu sociālās apdrošināšanas un nodokļu tiesību aktos noteiktos pienākumus.
 6. “Hausengel Holding AG” apstrādā šādu kategoriju datus: Vārds, adrese, tālruni, e-pasts, IP adrese, fotogrāfija, sociālās apdrošināšanas dati, attiecīgā gadījumā, dati par veselību.
 7. Ja Jūs tam esat piekritis, “Hausengel Holding AG” izmanto Jūsu datus arī reklāmas nolūkos; jo īpaši tiek apsvērta Jūsu attēla izmantošana, taču tikai tad, ja esat nepārprotami piekritis, ka Jūsu attēls var tikt izmantots reklāmai.
 8. “Hausengel Holding AG” ievāktie dati ir nepieciešami arī tāpēc, lai ar informācijas materiāliem informētu Jūs par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem. Ievadot savu adresi, Jūs varat atteikties saņemt informācijas materiālus, nepiekrītot mūsu reklāmas un informācijas piedāvājumam.
 9. Ja mēs atsevišķām mūsu piedāvājuma funkcijām izmantojam pilnvarotus pakalpojumu sniedzējus vai vēlamies izmantot Jūsu datus reklāmas nolūkos, mēs detalizēti informēsim jūs par attiecīgajiem procesiem turpmāk.

§ 2 Datu subjekta tiesības

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības, kas ir izklāstītas tālāk:

 • Piekļuves tiesības saskaņā ar VDAR 15. panta nosacījumiem, labošanas tiesības saskaņā ar VDAR 16. panta nosacījumiem, dzēšanas tiesības saskaņā ar VDAR 17. panta nosacījumiem, apstrādes ierobežošanas tiesības saskaņā ar VDAR 18. panta nosacījumiem vai tiesības iebilst pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta nosacījumiem likumīgu interešu gadījumā, kā arī tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. panta nosacījumiem.
 • Tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē, nenorādot iemeslus un neievērojot formu, neietekmējot uz piekrišanas pamata veiktās apstrādes likumību līdz atsaukšanai.
 • Katram datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai iestādei, ja pārzinis vai kāds no apstrādātājiem ir pārkāpis datu aizsardzības tiesību aktus. Tā ir:

"Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit"

Gustav-Stresemann-Ring 1

65189 Wiesbaden

https://datenschutz.hessen.de/

Turklāt datu subjektiem ir iespēja vērsties uzraudzības iestādē savā pastāvīgajā dzīvesvietā.

§ 3 Drošības pasākumi

Mēs veicam organizatoriskus, līgumiskus un tehniskus drošības pasākumus saskaņā ar jaunākajām iespējām, lai nodrošinātu datu aizsardzības tiesību aktu noteikumu ievērošanu un aizsargātu mūsu apstrādātos datus pret nejaušu vai tīšu manipulāciju, nozaudēšanu, iznīcināšanu vai pret nepiederošu personu piekļuvi.

Drošības pasākumi jo īpaši ietver šifrētu datu pārraidi starp jūsu pārlūkprogrammu un mūsu serveri.

§ 4 Apstrādātāji

Mūsu tīmekļa vietnes mitināšanu nodrošina "domainfactory GmbH", adrese: Oskar-Messter-Str. 33 85737 Ismaninga, Vācija. "Domainfactory GmbH” datu aizsardzības paziņojums ir pieejams šeit: https://www.df.eu/de/datenschutz/

Kā IT sistēmu pakalpojumu sniedzēju mēs izmantojam keph IT-Systeme GmbH pakalpojumus, adrese: Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt. Keph IT datu aizsardzības paziņojums ir pieejams šeit: https://www.keph.de/datenschutz/

Franšīzes ņēmēju datu vākšana notiek kopīgo pārziņu “Hausengel Holding AG” un “Hausengel GmbH” uzdevumā un to veic “Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. j.", adrese: ul. Szkolna 5/15, 61-834 Poznań (Polija). Datu aizsardzības paziņojums ir pieejams šeit: https://www.hausengel.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5 Facebook fanu lapa

Mums ir Facebook fanu lapa. Šī lapa ir pieejama arī tad, ja Jums nav sava Facebook konta.

Šajā lapā tiek izmantots pakalpojums "Insights“, kas vāc datus par to, kā Jūs izmantojat lapu. Mēs paši aktīvi neizmantojam šo pakalpojumu, taču mums ir piekļuve datiem, un parasti mēs saņemam šos datus no Facebook tikai pseidonimizētā veidā. Tomēr, ja jūs apmeklējat mūsu lapu, izmantojot savu Facebook kontu, un, piemēram, nospiežat pogu "Patīk", uzrakstāt komentāru vai atzīmējat, ka Jūs interesē kāds pasākums, mēs saņemam šo informāciju, ar norādi uz Jūsu lietotāja profilu.

Attiecībā uz “Insights” pakalpojumu mēs ar Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, esam kopīgi pārziņi. Mēs esam noslēguši vienošanos ar Facebook Ireland Limited, no kuras izriet Facebook atbildība par pienākumiem saskaņā ar VDAR 12., 13., 15.-22. un 32.-34. pantu. Vienošanos varat izlasīt šeit: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Facebook datu aizsardzības paziņojums ir pieejams šeit: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Tajā jo īpaši ir ietverta arī informācija par to, kā tiek apstrādāti Jūsu dati.

Juridiskais pamats apstrādei sadarbībā ar Facebook, ja Jums ir Facebook profils un Jūs ar tā starpniecību piekļūstat mūsu vietnei, ir piekrišana saskaņā ar DSGVO 6. panta 1. punkta 1. teikuma 1. punkta a) apakšpunktu, kas izriet no apmeklējuma.

Turklāt mēs uzskatām, ka saskaņā ar DSGVO 6. panta 1. punkta 1. teikuma 1. punkta f) apakšpunktu ir sniegts tiesiskais pamatojums leģitīmām interesēm, jo tās šajā gadījumā ir mūsu reklāmas un komunikācijas intereses.

Papildus tam mēs izmantojam mūsu Facebook lapu it īpaši arī darbinieku meklēšanai. Šie saziņas nolūki ietver arī personu, kurām nav Facebook profila un kuras apmeklē mūsu fanu lapu, personas datu apstrādes nolūku.

Datu pārsūtīšana uz ASV ir balstīta uz ES Komisijas standarta līguma klauzulām. Sīkāka informācija ir pieejama šeit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum un https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

§ 6 Facebook Pixel

Mūsu tīmekļa vietnē apmeklētāju veikto darbību izsekošanai tiek izmantots Pixel, ko piedāvā Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV ("Facebook”).

Šādā veidā var izsekot, kā lapas apmeklētāji izmanto lapu pēc tam, kad viņi, noklikšķinot uz Facebook reklāmas, ir novirzīti uz piedāvātāja tīmekļa vietni. Tas ļauj izvērtēt Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos un optimizēt turpmākos reklāmas pasākumus.

Ievāktie dati mums kā lapas uzturētājam ir anonīmi, mēs nevaram noteikt lietotāja identitāti. Datus saglabā un apstrādā Facebook, tāpēc tos ir iespējams sasaistīt ar attiecīgo lietotāja profilu un Facebook šos datus var izmantot saviem reklāmas nolūkiem saskaņā ar Facebook datu izmantošanas regulu. Tā Facebook var publicēt reklāmas Facebook lapās, kā arī ārpus Facebook. Šādu datu izmantošanu mēs kā lapas uzturētājs nevar ietekmēt.

§ 7 Kopīgi pārziņi

 1. Attiecībā uz vajadzību reģistrēšanu, ko veic “Hausengel GmbH", šis uzņēmums ir kopīgs pārzinis ar "Hausengel Holding AG". Turklāt mājaslapa un tajā pieejamās saziņas iespējas kalpo arī saziņai ar “Hausengel GmbH", adrese: Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrunda. Tāpēc mēs esam kopīgi pārziņi attiecībā uz saziņas platformu. Starp “Hausengel Holding AG” un “Hausengel GmbH” ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru “Hausengel Holding AG” atbild par datu subjektu tiesību aizsardzību un ir arī datu subjektu kontaktpersona.

 2. Attiecībā uz mūsu tīmekļa vietni un sociālo mārketingu un remārketingu mēs esam kopīgi pārziņi ar ADYOUCATE Online Marketing / Patrik Zimmermann Consulting, adrese: Talstr. 2, 35394 Gīsene, info(at)adyoucate.de. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Cimermaņa kungu, mēs informējam par datu apstrādi, kas tiek veikta, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Adresāts jautājumiem par datu subjektu tiesībām saistībā ar Clickfunnel ir Cimermaņa kungs. Cimermaņa kunga datu aizsardzības paziņojums ir pieejams šeit: https://adyoucate.de/agb/.

§ 8 Franšīzes ņēmēju profilu nodošana klientiem

Ja Jūs esat reģistrēts mūsu datubāzē kā franšīzes ņēmējs, tad Jūsu profila pārsūtīšana ieinteresētām personām, kurām ir nepieciešama aprūpe, vai viņu piederīgajiem ir mūsu līgumā noteikts pienākums. Šim nolūkam PDF dokumentā tiek sniegts Jūsu vārds, fotogrāfija, vecums, dzīvesvieta bez ielas un mājas numura, ģimenes stāvoklis un bērnu skaits, apgūtā profesija, tas, vai Jums ir autovadītāja apliecība, vai esat smēķētājs, informācija par Jūsu vācu valodas zināšanām, Jūsu pieredze un zināšanas kopšanas un aprūpes jomā. Mūsu pienākumi attiecībā uz šo datu apstrādi, kā arī glabāšanas termiņu un datu nosūtīšanas aizliegumu, kas stājas spēkā nākotnē, izriet tikai no franšīzes līguma.

§ 9 Klientu profilu nodošana franšīzes ņēmējiem

Ja Jūs kā persona, kurai nepieciešama aprūpe, vai personas, kurai nepieciešama aprūpe, piederīgais apsverat vienu vai vairākus no mūsu franšīzes ņēmējiem kā aprūpētāju un pieprasāt franšīzes ņēmēja piedāvājumu, mūsu līgumsaistības pret Jums un franšīzes ņēmējiem ir nodot Jūsu klienta profilu franšīzes ņēmējam(-iem). Klienta profilā ir ietverta informācija, kuru Jūs norādījāt anketā.

§ 10 Office 365

Mēs izmantojam Office 365 on premise un Microsoft Teams, lai piekļūtu datiem un nodrošinātu saziņu neatkarīgi no vietas. Tā mēs nesaglabājam nekādus franšīzes ņēmēju, ieinteresēto personu, klientu vai darbinieku datus ārpus savām IT sistēmām, personas dati tiek nodoti tālāk tikai tad, kad izmantojam Microsoft Teams. Šajā gadījumā dati tiek pārsūtīti, izmantojot Microsoft serverus, tāpēc lietotāja vārdu, IP adresi un telemetrijas datus, kā arī attēla datus apkopo arī Microsoft. Atsevišķos gadījumos Microsoft pārsūta datus arī uz ASV; taču tas ir attiecīgi pielāgojis savus datu aizsardzības noteikumus un reaģējis uz konfidencialitātes vairoga nolīguma anulēšanu, paplašinot savus standarta noteikumus. Tā tiek novērsta iespēja, ka ASV drošības iestādes piekļūst Jūsu datiem. Tādā gadījumā Microsoft uzreiz Jūs informēs un veiks tiesiskas darbības, ja iestādes to aizliegs. Microsoft datu aizsardzības norādes ir pieejamas šeit: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

§ 11 Dzēšana

Mēs dzēšam ar rēķiniem saistītos datus 10 gadus pēc tā gada beigām, kurā noticis darījums, vai 3 gadus pēc tā gada beigām, kurā tika noteikts pēdējais pienākums sniegt pakalpojumu saskaņā ar līgumu, ja vien sociālo tiesību noteikumi atsevišķos gadījumos neparedz ilgāku glabāšanu. Pieteikumu dati tiek iznīcināti pēc 6 mēnešiem.

§ 12 Personas datu vākšana mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā

A. Ja Jūs tīmekļa vietni izmantojat tikai informatīvi, t. i., ja Jūs nereģistrējaties vai citādi nenododat mums informāciju, mēs apkopojam tikai tos personas datus, ko Jūsu pārlūkprogramma nosūta uz mūsu serveri. Ja Jūs vēlaties apskatīt mūsu tīmekļa vietni, mēs ievācam šādus datus, kas mums ir tehniski nepieciešami, lai Jums parādītu mūsu tīmekļa vietni un nodrošinātu stabilitāti un drošību (Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts):

 • IP adrese
 • Pieprasījuma datums un laiks
 • Laika zonas nobīde no Griničas laika (GMT)
 • Pieprasījuma saturs (konkrēta lapa)
 • Piekļuves statuss / HTTP statusa kods
 • nosūtītais datu daudzums
 • Tīmekļa vietne, no kuras tiek veikts pieprasījums
 • Pārlūkprogramma
 • Operētājsistēma un tās saskarne
 • Pārlūkprogrammas valoda un versija

B. Sazinoties ar mums pa e-pastu vai izmantojot saziņas formulāru, mēs saglabājam Jūsu paziņotos datus (Jūsu e-pasta adresi, attiecīgā gadījumā Jūsu vārdu un tālruņa numuru), lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem. Mēs dzēšam šajā saistībā ievāktos datus pēc tam, kad glabāšana vairs nav nepieciešama, vai ierobežojam apstrādi, ja pastāv likumos noteikti datu glabāšanas pienākumi.

C. Papildus iepriekš minētajiem datiem, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, Jūsu datorā tiek saglabātas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu cietajā diskā, piesaistītas Jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai, un ar kuru palīdzību noteikta informācija tiek nosūtīta uzņēmumam, kas ievietoja sīkdatni (šajā gadījumā - mums). Sīkdatnes nevar palaist programmas vai inficēt Jūsu datoru ar vīrusiem. Tās tiek izmantotas, lai interneta piedāvājums tiktu veidots lietotājiem draudzīgāks un efektīvāks.

D. Sīkdatņu izmantošana:

a. Šajā vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes, kuru apjoms un funkcionalitāte ir izskaidrota tālāk:

 • Īslaicīgās sīkdatnes (par tām vairāk b) punktā)
 • Pastāvīgās sīkdatnes (par tām vairāk c) punktā).

b. Īslaicīgās sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas, kad Jūs aizverat pārlūkprogrammu. Tās it īpaši ir sesijas sīkdatnes. Tās saglabā tā saukto sesijas ID, ar kuru dažādus Jūsu pārlūkprogrammas pieprasījumus var piesaistīt kopīgai sesijai. Tā Jūsu dators tiek atpazīts, kad Jūs atgriežaties mūsu tīmekļa vietnē. Sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas, kad Jūs izrakstāties vai aizverat pārlūkprogrammu.

c. Pastāvīgās sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas pēc noteikta laika, kas dažādām sīkdatnēm var atšķirties. Jūs jebkurā laikā varat izdzēst sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammas drošības iestatījumos.

d. Jūs varat konfigurēt savas pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm un piemēram noraidīt trešo pušu sīkdatnes vai visas sīkdatnes. Mēs informējam, ka Jūs iespējams nevarēsiet izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas.

E. Jūs varat abonēt mūsu biļetenu, sniedzot savu piekrišanu. Tajā mēs Jūs informējam par aktuālām tēmām un interesantiem piedāvājumiem. Reklamētās preces un pakalpojumi ir norādīti piekrišanas paziņojumā.

Mūsu biļetenam mēs izmantojam tā saukto dubultās izvēles procesu (double opt-in). Tas nozīmē, ka pēc reģistrācijas mēs Jums uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim e-pastu, kurā lūgsim apstiprināt, ka vēlaties saņemt biļetenu. Mēs saglabājam Jūsu izmantotās IP adreses un reģistrācijas un apstiprināšanas laiku. Procedūras mērķis ir pierādīt Jūsu reģistrāciju un, ja nepieciešams, noskaidrot iespējamu Jūsu personas datu ļaunprātīgu izmantošanu.

Biļetena saņemšanai obligāti ir jānorāda tikai e-pasta adrese. Mēs Jūsu apstiprinājuma saņemšanas, mēs saglabājam Jūsu e-pasta adresi biļetena nosūtīšanai. Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunkts.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu biļetena saņemšana un no tā atteikties. Lai atsauktu, klikšķiniet uz saites, kas ir katrā biļetena e-pastā, aizpildiet šo formulāru tīmekļa vietnē, nosūtiet e-pastu uz info@hausengel.de vai ziņojumu, izmantojot tīmekļa vietnē norādīto kontaktinformāciju.

§ 20 Mūsu atbalsts, izmantojot WhatsApp

Ja sazināties ar mums, izmantojot WhatsApp ziņapmaiņas pakalpojumu, mēs izmantosim jūsu tālruņa numuru, lai sazinātos ar jums, izmantojot WhatsApp Business API. Turklāt mēs apstrādājam arī citus WhatsApp saglabātos personas datus, jo īpaši jūsu vārdu un uzvārdu, galīgo ierīci, profila attēlu, kā arī ziņojumus un failus, ko mums nosūtāt, izmantojot lietotni.

Mēs apstrādājam jūsu mobilā tālruņa numuru, lai jūs identificētu. Jūsu segvārds un profila attēls, kas tiek sniegti, izmantojot WhatsApp, tiek izmantoti attēlošanas nolūkos. Jūsu saziņa ar mums tiek saglabāta kā sarunas transkripts. Tas kalpo, lai izmantotu iepriekšējo saziņu ar jums kā kontekstu turpmākajām sarunām. Transkripts satur arī saņemšanas un nolasīšanas apstiprinājumus. Tie tiek izmantoti, lai nodrošinātu netraucētu saņemšanu un attīrītu neaktīvos kontaktus.

WhatsApp vāc datus patstāvīgi. WhatsApp datu vākšanas mērķis un apjoms, tālāka jūsu datu apstrāde, ko veic WhatsApp, kā arī jūsu tiesības un iestatījumu iespējas privātuma aizsardzībai ir atrodamas WhatsApp privātuma politikā. To var atrast šeit vai tieši WhatsApp lietotnē.

WhatsApp ziņapmaiņas pakalpojuma pārzinis VDAR izpratnē ir WhatsApp Ireland; kompetentā uzraudzības iestāde saskaņā ar VDAR ir Īrijas Datu aizsardzības iestāde. Mēs vēlamies norādīt, ka WhatsApp glabā datus trešās valstīs ārpus ES un apmainās ar tiem ar citiem pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem. Mums uz to nav nekādas ietekmes.

Jūsu dati tiks izmantoti tikai saziņas nolūkos, un pēc pieprasījuma mēs tos dzēsīsim. Jums ir arī iespēja sazināties tieši ar pakalpojumu sniedzēju un pieprasīt savu datu dzēšanu.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta nozīmē. Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, un tā ir spēkā nākotnē.

F. Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, kas ir Google Inc. (“Google") tīmekļa analizēšanas pakalpojums. Google Analytics izmanto Sīkdatnes (“Cookies") ir teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datora un nodrošina tīmekļa vietnes lietošanas analīzi. Sīkdatnes iegūtā informācija par to, kā Jūs lietojat šo tīmekļa vietni, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un saglabāta. Tomēr gadījumā, ja šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta IP anonimizācija, Google Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzējās valstīs Jūsu IP adresi iepriekš saīsinās. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un tiek saīsināta tur. Šīs tīmekļa vietnes uzturētāja uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni, sagatavotu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību un sniegtu vietnes uzturētājam citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu.

IP adrese, ko Jūsu pārlūkprogramma nosūta Google Analytics pakalpojuma ietvaros, netiek apvienota ar citiem Google datiem.

Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu ar attiecīgu iestatījumu Jūsu pārlūkprogrammā; taču mēs Jūs informējam, ka tādā gadījumā var būt iespējams, ka visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas nevarēsiet izmantot pilnā apmērā. Jūs varat novērst sīkdatnes ģenerēto datu, kā arī datu par to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, vākšanu (tostarp Jūsu IP adreses vākšanu) un arī šo datu apstrādi, ko veic Google, lejupielādējot un instalējot šajā saitē pieejamo pārlūkprogrammas spraudni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics ar paplašinājumu „_anonymizeIp()“. Tas nozīmē, ka IP adreses tiek apstrādātas saīsinātā formā, kas nozīmē, ka tās nevar saistīt ar personu. Ja no datiem, kas ievākti par Jums, var Jūs identificēt, šie personas dati uzreiz tiek izdzēsti.

Mēs izmantojam Google Analytics, lai varētu analizēt un regulāri uzlabot mūsu tīmekļa vietnes lietošanu. Balstoties uz iegūto statistiku, mēs varam uzlabot mūsu piedāvājumu un veidot to Jums kā lietotājam interesantāku. Google Analytics izmantošanas juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts.

Trešās puses informācija: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija, fakss: +353 (1) 436 1001. Lietotāja noteikumi: www.google.com/analytics/terms/de.html, Datu aizsardzības pārskats: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, kā arī datu aizsardzības paziņojums: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

G. Savā tiešsaistes piedāvājumā mēs izmantojam YouTube videoklipus, kas ir saglabāti vietnē www.YouTube.com un kurus var atskaņot mūsu tīmekļa vietnē. Tie visi ir iekļauti “paplašinātajā datu aizsardzības režīmā", t.i. ja Jūs neatskaņojat videoklipus, tad par Jums kā lietotāju nekādi dati netiek nosūtīti YouTube. Tikai tad, kad Jūs sākat atskaņot videoklipu, tiks pārsūtīti 2. punktā minētie dati. Šo datu pārsūtīšanu mēs nevaram ietekmēt.

H. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots tīmekļa analizēšanas pakalpojums Matomo, lai varētu analizēt un regulāri uzlabot mūsu tīmekļa vietnes lietošanu. Balstoties uz iegūto statistiku, mēs varam uzlabot mūsu piedāvājumu un veidot to Jums kā lietotājam interesantāku. Matomo izmantošanas juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts. Šī izvērtējuma nolūkam Jūsu datorā tiek saglabātas sīkdatnes. Iegūto informāciju pārzinis saglabā tikai uz sava servera Vācijā. Jūs varat pārtraukt izvērtēšanu, izdzēšot esošās sīkdatnes un novēršot sīkdatņu saglabāšanu. Ja Jūs liedzat saglabāt sīkdatnes, mēs Jūs informējam, ka Jūs iespējams nevarēsiet izmantot šo tīmekļa vietni pilnā apmērā. Jūs varat liegt saglabāt sīkdatnes savas pārlūkprogramas iestatījumos. Matomo tiek izmantots tikai pēc tam, kad ir saņemta Jūsu piekrišana. Šī tīmekļa vietne izmanto Matomo ar paplašinājumu „AnonymizeIP“. Tas nozīmē, ka IP adreses tiek apstrādātas saīsinātā formā, kas nozīmē, ka tās nevar tieši saistīt ar personu. Ar Matomo starpniecību no Jūsu pārlūkprogrammas pārsūtītā IP adrese netiek pievienota citiem mūsu ievāktiem datiem. Programma “Matomo” ir atklātā pirmkoda projekts. Trešās puses informācija par datu aizsardzību ir pieejama vietnē https://matomo.org/privacy-policy/ 

I. Lai mūsu tīmekļa vietnē vienotos par tālruņa sarunu un tikšanos laikiem, mēs izmantojam "orbnet GmbH" pakalpojumus, adrese: Meraner Straße 28, D-86165 Augsburga, kuru pārstāv izpilddirektori Kristians Šmits (Christian Schmidt) un Gregors Duda (Gregor Duda). Kalendārs tiek pārvaldīts "orbnet GmbH” mākonī, kas tiek mitināts tikai šifrētā veidā serveros, kas atrodas Vācijā. "Orbnet GmbH" pārvaldītie dati tiek nodoti tikai mitinātājiem Vācijā, dati netiek pārsūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. "Orbnet GmbH" datu aizsardzības norādes ir pieejamas šeit: https://www.orbnet.de/privacy/

J. Apmeklējot tīmekļa vietni YouTube saņem informāciju par to, ka Jūs esat pieprasījis attiecīgu mūsu tīmekļa vietnes lapu. Papildus tam tiek nosūtīti šī paziņojuma 3. punktā nosauktie dati. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai YouTube nodrošina lietotāja kontu, kurā esat pieteicies, vai arī lietotāja konta nav. Ja Jūs esat pierakstījies Google kontā, Jūsu dati uzreiz tiek piesaistīti Jūsu kontam. Ja Jūs nevēlaties, ka dati tiek piesaistīti Jūsu Youtube profilam, pirms aktivizēšanas Jums ir jāizrakstās no sava konta. Youtube saglabā jūsu datus kā lietošanas profilus un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai savas tīmekļa vietnes vajadzībām. Šāds novērtējums tiek veikts jo īpaši, lai nodrošinātu uz vajadzībām balstītu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu darbībām mūsu vietnē (pat lietotājiem, kuri nav pierakstījušies). Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi. Lai izmantotu šīs tiesības, Jums ir jāsazinās ar YouTube.

Papildu informācija par datu vākšanas nolūku un apjomu, un to apstrādi, ko veic YouTube, ir pieejama datu aizsardzības paziņojumā. Tur ir pieejama papildu informācija par Jūsu tiesībām un iespējamiem iestatījumiem, lai pasargātu Jūsu privātumu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google apstrādā Jūsu personas datus arī ASV.

§ 13 Cookiebot

Mūsu tīmekļa vietnē mēs izmantojam tīmekļa pakalpojumu, ko piedāvā uzņēmums Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhāgena, Dānija (turpmāk tekstā: cookiebot.com). Cookiebot tiek izmantots, lai saglabātu Jūsu lēmumu par sīkdatnēm, kurus atļaujat iestatīt, kad apmeklējat vietni, ne ilgāk kā vienu gadu. Cookiebot.com vāc šādus datus:

 • IP adrese (anonimizētā veidā, pēdējie 3 cipari tiek aizstāti ar 0)
 • Jūsu piekrišanas datums un laiks
 • Mūsu tīmekļa vietnes URL
 • Tehniski pārlūkprogrammas dati
 • Šifrēts, anonīms kods
 • Sīkdatnes, kuras Jūs esat atļāvis (kā piekrišanas apliecinājums)

Mēs izmantojam cookiebot.com, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunkts.

§ 14 Bing Ads Event Tracking

Mēs izmantojam Microsoft Corporation ("Microsoft“) lietojumprogrammu “Bing Ads Conversion Tracking", lai novērtētu reklāmu ietekmi. Tā nosaka, cik sekmīgi ir mūsu reklāmas pasākumi vietnēs Bing un Yahoo. Tādā veidā mēs vēlamies izveidot un publicēt reklāmu, kas ir interesanta mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem, un veidot mūsu piedāvājumu saistošāku. Šī nolūka dēļ mūsu tiešsaistes piedāvājumā ir integrēts Microsoft UET Tag (Universal Event Tracking Tag). Ar šo JavaScript kodu Microsoft, izmantojot sīkdatnes, var ievākt pseidonimizētus datus par Jūsu apmeklējumu un mūsu tiešsaistes piedāvājuma izmantošanu (piemēram, par pārlūkprogrammas sesiju un attēloto tīmekļa vietni) un uz šī pamata nodrošināt apkopotu statistiku, ar kuru nevar identificēt personu (piemēram, cik apmeklētāji ir apmeklējuši noteiktu lapu). Tā mēs varam izsekot darbībām, kas veiktas pēc tam, kad esat noskatījies vai uzklikšķinājis uz reklāmas vietnē Bing vai Yahoo.

Apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, mēs izsekojam tikai ar datu subjekta piekrišanu.

Jūs varat novērst sīkdatnes ģenerēto datu, kā arī datu par to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, vākšanu un arī šo datu apstrādi, ko veic Microsoft, iesniedzot savu iebildumu šajā saitē: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE. Papildu informācija par datu aizsardzību un izmantotajām sīkdatnēm uzņēmumos "Microsoft" un "Bing Ads” ir pieejama Microsoft tīmekļa vietnē https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 

§ 15 Trustpilot

Mēs izmantojam piedāvātāja Trustpilot A/S, adrese: Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhāgena, Dānija novērtēšanas procedūru.

Trustpilot lietotājiem sniedz iespēju novērtēt mūsu pakalpojumus. Mēs Jums nosūtām pieprasījumu, kurā ir saite uz Trustpilot. Tāpēc datu nodošana Trustpilot ir pamatota ar leģitīmām interesēm nodrošināt mūsu kvalitāti un dokumentēt to mūsu klientiem.

Lietotājiem, kas ir izmantojuši mūsu pakalpojumus, tiek lūgta piekrišana novērtēšanas pieprasījuma nosūtīšanai. Tikai tad, ja lietotājs sniedz attiecīgu piekrišanu (piemēram, atzīmējot kontrolrūtiņu vai noklikšķinot saiti), viņš saņem novērtēšanas pieprasījumu ar saiti uz novērtēšanas lapu. Lai nodrošinātu, ka lietotāji patiešām ir izmantojuši mūsu pakalpojumu, mēs nosūtām nepieciešamos datus Trustpilot (tie ietver vārdu, e-pasta adresi un atsauces numuru). Šie dati tiek izmantoti tikai, lai pārbaudītu lietotāja autentiskumu un lietotāja uzrunai.

Juridiskais pamats lietotāja datu apstrādei novērtēšanas procedūras ietvaros ir piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu.

Lai sniegtu novērtējumu, ir iespējams, bet nav nepieciešams izveidot Trustpilot klienta kontu. Ja Jūs reģistrējat savu klienta kontu, spēkā ir Trustpilot noteikumi un datu aizsardzības norādes. Lai nodrošinātu novērtējumu neitralitāte un objektivitāte, mums nav tiešas ietekmes uz novērtējumiem un mēs tos nevaram izdzēst. Ja Jums par to ir jautājumi, lūdzu, sazinieties tieši ar Trustpilot, Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhāgena, Dānija.

Papildus tam mēs izmantojam arī Trustpilot logrīku. Logrīks ir funkciju un satura elements, kas attēlo mainīgu informāciju. Attiecīgais saturs tiek attēlots mūsu tiešsaistes piedāvājumā, taču tas tajā brīdī tiek pieprasīts no Trustpilot serveriem. Tikai tā var tikt parādīts aktuālais saturs, jo īpaši aktuālais novērtējums. Šim nolūkam ir jāizveido datu savienojums ar Trustpilot no tīmekļa vietnes, kura ir pieprasīta mūsu tiešsaistes piedāvājumā, un Trustpilot saņem noteiktus tehniskos datus (piekļuves datus, tostarp IP adresi), kas ir nepieciešami, lai varētu piegādāt saturu. Papildus tam Trustpilot saņem informāciju par to, ka lietotāji ir apmeklējuši mūsu tiešsaistes piedāvājumu. Šo informāciju var saglabāt sīkdatnē un to var izmantot Trustpilot, lai zinātu, kādus tiešsaistes piedāvājumus ir izmantojis lietotājs, kas piedalās Trustpilot novērtēšanas procedūrā. Informācija var tikt saglabāta lietotāja profilā un izmantota reklāmas un tirgus izpētes nolūkiem.

Juridiskais pamats ir piekrišana, ka ar sīkdatni tiek apstrādāti Jūsu dati, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Papildu informācija par Jūsu datu apstrādi, ko veic Trustpilot, kā arī par tiesībām iebilst un citām datu subjekta tiesībām, lietotājiem ir pieejama Trustpilot datu aizsardzības paziņojumā: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

§ 16 Userlike Chat

Mēs izmantojam čata programmatūru, ko piedāvā uzņēmums Userlike UG (ar ierobežotu atbildību), Probsteigasse 44-46, 50670 Ķelne, Vācija. Jūs varat izmantot čatu kā saziņas formulāru, lai teju reālā laikā sarakstītos ar mūsu darbiniekiem. Sākot čatu, tiek ievākti šādi personas dati:

 • Pieprasījuma datums un laiks,
 • Pārlūkprogrammas tips/versija,
 • IP adrese,
 • Izmantotā operētājsistēma,
 • Iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes URL,
 • Nosūtīto datu daudzums.
 • Un, ja tika norādīts: Vārds, uzvārds un e-pasta adrese.

Atkarībā no sarunas gaitas ar mūsu darbiniekiem čatā laikā var tikt vākti arī citi personas dati, kurus Jūs ievadāt. Kādi dati tie ir, ir atkarīgs no Jūsu pieprasījuma vai problēmas, kuru Jūs mums paziņojat. Šie dati tiek apstrādāti, lai Jums nodrošinātu ātru un efektīvu saziņas iespēju un tādējādi uzlabotu mūsu klientu servisu.

Visi mūsu darbinieki ir un tiek apmācīti par datu aizsardzību un informēti par to, kā droši un konfidenciāli rīkoties ar klientu datiem. Visiem mūsu darbiniekiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti, un attiecīgi viņi ir parakstījuši papildinājumu savos darba līgumos par pienākumu saglabāt konfidencialitāti un ievērot datu aizsardzību.

Apmeklējot tīmekļa vietni www.hausengel.sk, tiek ielādēts čata logrīks JavaScript datnes formā, ko piedāvā AWS Cloudfront. Čata logrīks ir avota kods, kas darbojas jūsu datorā un nodrošina čatu.

Papildus tam “Hausengel Holding AG" 1 gadu glabā čata saraksti. Tas kalpo tam, lai attiecīgos gadījumos Jums nebūtu jāsniedz plaši paskaidrojumi par Jūsu pieprasījumu, kā arī lai pastāvīgi kontrolētu mūsu čata pakalpojuma kvalitāti. Tāpēc datu apstrāde ir atļauta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Ja Jūs to nevēlaties, Jūs varat mums to paziņot, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Mēs varam uzreiz izdzēst saglabātos čatus.

Čata dati tiek saglabāti arī tāpēc, lai nodrošinātu mūsu informācijas sistēmu drošību. Tās ir arī mūsu leģitīmās intereses, tāpēc datu apstrāde ir pieļaujama saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Papildu informācija ir pieejama Userlike UG (ar ierobežotu atbildību) datu aizsardzības noteikumos.

§ 17 Clickfunnel

Lai mēs varētu novērtēt mūsu tīmekļa piedāvājuma stiprās puses un potenciāliem klientiem rādīt reklāmu arī citās tīmekļa vietnēs un tā padarīt mūsu uzņēmuma procesus efektīvākus, mēs mūsu tīmekļa vietnē izmantojam pakalpojumu “Clickfunnel", ko nodrošina Etison, LLC, 3443 W. Bavaria Street, Eagle, Idaho 83616, ja Jūs sniedzat savu piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunktu. „Clickfunnel“ atpazīst Jūs citās tīmekļa vietnēs un rāda mūsu uzņēmuma reklāmu.

Clickfunnel ir iecēlis Eiropas pārstāvi - IITR Datenschutz GmbH, adrese: Marienplatz 2, 80331 Minhene, Vācija, email@iitr.de 089-1891736, pret kuru Jūs varat īstenot visas savas tiesības.

Etison LLC datu aizsardzības paziņojums ir pieejams šeit: https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy#kix.9lek9tubwtnf.

 

§ 18 Google Ads Conversion izmantošana

 1. Mēs izmantojam Google Ads pakalpojumu, lai pievērstu uzmanību mūsu piedāvājumiem ārējās tīmekļa vietnēs, izmantojot reklāmas līdzekļus (Google Ads). Pēc reklāmas kampaņu datiem mēs varam noteikt, cik veiksmīgi ir atsevišķi reklāmas pasākumi. Tā mēs īstenojam intereses parādīt Jums interesējošu reklāmu, padarīt mūsu vietni Jums interesantāku un panākt godīgu reklāmas izmaksu aprēķinu. 
 2. Šīs reklāmas piegādā Google, izmantojot tā sauktos "Ad Server“ serverus. Papildus tam mēs izmantojam Ad Server sīkdatnes, ar kurām var novērtēt noteiktus panākumu parametrus, piemēram, reklāmu rādīšanu vai lietotāju veiktos klikšķus. Ja Jūs nokļūstat mūsu tīmekļa vietnē, klikšķinot uz Google reklāmas, Google Ads Jūsu datorā saglabā sīkdatni. Šīs sīkdatnes parasti pēc 30 dienām vairs nav derīgas un ar tām nevar Jūs identificēt. Šīs sīkdatnes saglabātās analīzes vērtības parasti ir vienreizējais sīkdatnes ID, reklāmas skatījumu skaits vienā izvietojumā (biežums), pēdējais skatījums (būtisks darbībām pēc skatījuma) un atteikšanās informācija (atzīme, ka lietotājs vairs nevēlas tikt uzrunāts). 
 3. Šīs sīkdatnes ļauj Google atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu. Ja lietotājs apmeklē konkrētas Ads klienta tīmekļa vietnes lapas un viņa datorā saglabātās sīkdatnes termiņš vēl nav beidzies, Google un klients var secināt, ka lietotājs ir uzklikšķinājis uz reklāmas un ir ticis novirzīts uz šo lapu. Katram Ads klientam tiek piesaistīta cita sīkdatne. Tāpēc sīkdatnes nevar izsekot, izmantojot Ads klientu tīmekļa vietnes. Mēs paši neievācam un neapstrādājam personas datus iepriekš minētajos reklāmas pasākumos. Mēs no Google saņemam tikai statisikas izvērtējumus. Pateicoties šiem izvērtējumiem, mēs varam uzzināt, kuri no īstenotajiem reklāmas pasākumiem ir īpaši efektīvi. Mēs nesaņemam nekādus citus datus no reklāmas izmantošanas; it īpaši mēs nevaram identificēt lietotājus, izmantojot šo informāciju. 
 4. Izmantoto mārketinga rīku dēļ Jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Mums nav nekādas ietekmes uz to, kādā apjomā un kā tiek izmantoti dati, ko Google vāc, izmantojot šo rīku, un tāpēc mēs jūs informējam saskaņā ar mums pieejamo informāciju: Izmantojot Google Ads Conversion, Google saņem informāciju par to, ka esat apmeklējis attiecīgo mūsu vietnes daļu vai klikšķinājis uz mūsu reklāmas. Ja Jūs esat reģistrējiet kādā no Google pakalpojumiem, Google Jūsu apmeklējumu var piesaistīt Jūsu kontam. Pat ja neesat reģistrējies vai pieteicies Google, ir iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs iegūs un saglabās Jūsu IP adresi.
 5. Jūs varat novērst dalību šajā izsekošanas procesā dažādos veidos: a) attiecīgi iestatot pārlūkprogrammu, jo īpaši trešo personu sīkdatņu atspējošanas rezultātā jūs nesaņemsiet reklāmas no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem; b) Jūs varat atspējot konversijas izsekošanas sīkdatnes, iestatot pārlūkprogrammu tā, lai tā bloķē sīkdatnes no domēna "www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads, taču ņemiet vērā, ka šis iestatījums tiks dzēsts, kad dzēsīsiet sīkdatnes; c) Jūs varat atspējot uz interesēm balstītas reklāmas no pakalpojumu sniedzējiem, kas ir daļa no pašregulācijas kampaņas "About Ads", izmantojot saiti http://www.aboutads.info/choices, taču ņemiet vērā, ka šis iestatījums tiks dzēsts, kad dzēsīsiet sīkdatnes; vai arī d) Jūs varat ilgstoši atspējot sīkdatnes pārlūkprogrammās Firefox, Internetexplorer vai Google Chrome, izmantojot šo saiti: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Mēs informējam, ka šajā gadījumā var būt iespējams, ka visas šī piedāvājuma funkcijas nav pieejamas pilnā apmērā. 
 6. Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunkts, Jums ir jāpiekrīt lietošanai. Papildu informācija par datu aizsardzību uzņēmumā “Google” ir pieejama šeit: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy un https://services.google.com/sitestats/de.html. Vai arī Jūs varat apmeklēt Network Advertising Initiative (NAI) tīmekļa vietni www.networkadvertising.org.

§ 19 Google Maps

Šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam Google Maps piedāvājumu. Tas mums ļauj parādīt Jums interaktīvās kartes tieši tīmekļa vietnē un Jūs varat ērti izmantot kartes funkciju.

Apmeklējot tīmekļa vietni Google saņem informāciju par to, ka Jūs esat pieprasījis attiecīgu mūsu tīmekļa vietnes lapu. Papildus tam tiek pārsūtīti dati, kas ļauj atpazīt Jūs un Jūsu sistēmu. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai Google nodrošina lietotāja kontu, kurā esat pieteicies, vai arī lietotāja konta nav. Ja Jūs esat pierakstījies Google kontā, Jūsu dati uzreiz tiek piesaistīti Jūsu kontam. Ja Jūs nevēlaties, ka dati tiek piesaistīti Jūsu Google profilam, pirms aktivizēšanas Jums ir jāizrakstās no Google konta. Google saglabā jūsu datus kā lietošanas profilus un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai savas tīmekļa vietnes vajadzībām. Šāds novērtējums tiek veikts jo īpaši, lai nodrošinātu uz vajadzībām balstītu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu darbībām mūsu vietnē (pat lietotājiem, kuri nav pierakstījušies). Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi. Lai izmantotu šīs tiesības, Jums ir jāsazinās ar Google.

Papildu informācija par datu vākšanas nolūku un apjomu, un to apstrādi, ko veic spraudņa piedāvātājs, ir pieejama piedāvātāja datu aizsardzības paziņojumā. Tur ir pieejama papildu informācija par Jūsu tiesībām šajā saistībā un iespējamiem iestatījumiem, lai pasargātu Jūsu privātumu: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google Jūsu personas datus apstrādā arī ASV, mēs izmantojam šo pakalpojumu tikai ar Jūsu piekrišanu.