<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Darba piedāvājumi

Mēs esam starptautiska, atvērtu un entuziastisku cilvēku komanda. Mūsu darba centrā ir cilvēki - mēs strādājam ar cilvēkiem un cilvēku labā. Mēs visu darām no sirds. Pievienojieties “Hausengel” ģimenei!

Priecāsimies saņemt jūsu pieteikumu, tostarp CV un norādi par iespējamo darba uzsākšanas datumu, uz e-pasta adresi.

Lūdzu, pievienojiet savā CV šādu rindkopu: "Es piekrītu savu personas datu apstrādei, kuru veic “Hausengel International Polska Sp. z o.o. sp. j.”, reģistrācijas vieta: Poznaņa (ul. Szkolna 5 lok. 15, 61-832 Poznań KRS: 0000389293) pamatojoties uz VDAR (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, kas norādīti pieteikuma dokumentos, darbā pieņemšanas šim un līdzīgiem amatiem vajadzībām".

Mēs informējam, ka darbā pieņemšanas procesā ievākto personas datu pārvaldītājs ir “Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. j." (iepriekš "Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. k."), reģistrācijas vieta: Poznaņa (ul. Szkolna 5 lok. 15, 61-832 Poznań, KRS: 0000389293). Franšīzes ņēmēju datu vākšana notiek kopīgo pārziņu “Hausengel Holding AG” un “Hausengel GmbH” uzdevumā un to veic “Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. j.", adrese: ul. Szkolna 5/15, 61-834 Poznań (Polija), iepriekš "Hausengel International Polska Sp. z o.o.", Sp.k., ul. Szkolna 5/15,61-834 Poznań (Polija).  Dati tiek vākti ar jūsu piekrišanu, lai tos izmantotu darbā pieņemšanas procesā šim amatam vai citam līdzīgam amatam nākotnē. Nepieciešamo personas datu norādīšana ir brīvprātīga, taču nepieciešama, lai piedalītos darbā pieņemšanas procesā. Piekrišana dalībai darbā pieņemšanas procesā jādod, piemēram, turpmāk norādītajā formulārā, un to jebkurā laikā var atsaukt. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes likumību laikposmā līdz piekrišanas atsaukšanai. Datu aizsardzības noteikumi ir pieejami šādā vietnē.