<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

“Hausengel Holding AG” struktūra

"Hausengel Holding AG" ir skaidra struktūra. Par akciju sabiedrības (AG) vadību atbild valde. Tā nav pakļauta norādījumiem, bet to kontrolē uzraudzības padome.

“Hausengel Holding AG” valde

Simon Wenz

Simon Wenz

Viņš ir vizionārs, kurš arī zina, kā paveikt lietas. Tas, ka "Hausengel" kopš 2005. gada ir stabili attīstījies un uzņēmumam nekad nav bijis bankrota risks, ir saistīts ne tikai ar viņa uzņēmējdarbības prasmēm, bet arī ar viņa piezemētību un dziļām ģimenes saknēm. Kā kuģa stūrmanis, kurš ir kuģojis nemierīgos laikos un kuram ir nācies pārvarēt ne vienu vien vētru, viņš īstajā laikā piesaistīja īstos cilvēkus, lai noteiktu kursu uz vienu no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras mūsu sabiedrība: Primāri ambulatora aprūpe, nevis stacionāra. Viņa komanda ar misijas degsmi viņu atbalsta, jo viņam kā "Hausengel Holding AG" valdes priekšsēdētājam ir ļoti īpaša izpratne par to, cik lielas pārmaiņas ir nepieciešamas tieši tagad, lai spertu nākamo attīstības soli, vienlaikus paturot acīs kopainu. “Vācijas veselības un aprūpes nozari sagaida, iespējams, sarežģītākie uzdevumi vēsturē. Mēs “Hausengel” esam ieņēmuši pozīciju, no kuras vēlamies palīdzēt veidot nākotni. Mums gandrīz 20 filiālēs ir atbildība par to, ko uzsākām gandrīz pirms 15 gadiem. Cilvēki zina, ka viņi var mums uzticēties, un šī uzticība ir vējš, kas nosaka mūsu kursu."

Juliane Bohl

Juliane Bohl

“Man jau daudzus gadus ir tuvas attiecības ar “Hausengel” un visu Vencu ģimeni. Šī iemesla dēļ, bet galvenokārt tāpēc, ka esmu pilnīgi pārliecināta par "Hausengel" un visas uzņēmuma "Hausengel" komandas darbu, es jau vairākus gadus cīnos par uzņēmuma un visas nozares reputāciju. Tā man ir sirdslieta, lai aprūpe mājas apvienojumā ar ambulatoro speciālistu aprūpi būtu likumīga un kvalitatīva. Jo viens ir skaidrs: Tā ir neaizstājams Vācijas veselības aprūpes sistēmas pīlārs. Vācijā ir nodarbināti vairāk aprūpētāji no Austrumeiropas privātās mājsaimniecībās nekā senioru aprūpētāji iestādēs vai ambulatoros dienestos. Mana personīgā "Hausengel” vīzija ir piedāvāt šiem aprūpētājiem, kā arī miljoniem mājsaimniecību, kurās ģimenes locekļi tiek privāti aprūpēti, individuālus risinājumus visaptverošai aprūpei mājās. Es un mana ģimene paši uzzinājām, kādu atvieglojumu visiem iesaistītajiem sniedz “Hausengel” aprūpētājs. Vēl jo vairāk es lepojos, ka varu strādāt "Hausengel" un tādējādi veicināt to, ka vēl vairāk ģimeņu un aprūpētāju, un arī "Hausengel” darbinieku gūst atzinību un atbalstu, kas viņiem ir nepieciešams un ko viņi ir pelnījuši. Arī turpmāk es tam veltīšu visu savu enerģiju."

“Hausengel Holding AG” uzraudzības padome

Doris Wenz

Doris Wenz

"2005. gadā sen lolota ideja kļuva par realitāti, un mēs nodibinājām uzņēmumu “Hausengel". Tā radās un nobrieda mūsu pašu ģimenes situācijas kontekstā vairākus gadus iepriekš. Kopš tā laika es vienmēr esmu sniegusi palīdzību citām ģimenēm, kuras ir nonākušas līdzīgā situācijā kā mēs, lai atrastu sirsnīgu aprūpētāju radiniekam, kuram nepieciešama aprūpe. Gan no savas pieredzes, gan mūsu ilggadējās pieredzes dēļ es zinu ģimeņu bažas un motivāciju, kā arī ārvalstu aprūpētāju bailes un vajadzības. Tāpēc man mūsu darba priekšplānā ir aprūpējamo un viņu tuvinieku, kā arī mūsu aprūpētāju labklājība. Lepojos, ka esam kļuvuši par uzņēmumu grupu, kas nosaka kvalitātes standartus tirgū, un ne tikai tās lieluma dēļ. Man vissvarīgākā joprojām ir doma, ka ikvienam, sadarbojoties ar “Hausengel” ir jājūtas atbalstītam, un ka vajadzības tiek uztvertas nopietni, citiem vārdiem sakot, ka ikviens var justies pilnīgi aprūpēts.

Georg Wenz

Georg Wenz

"Ņemot vērā mūsu pašu vēsturi, man ir ļoti svarīgi, lai visi pie mums justos atbalstīti - gan ģimenes, gan aprūpētāji. Tajā pašā laikā vienmēr jāpatur prātā, ka šajā jomā satiekas daudzi cilvēki. Tas nozīmē, ka ikviens iesaistītais - gan mēs, "Hausengel", gan aprūpējamo personu ģimenes, gan aprūpes darbinieki - var veicināt cieņpilnu un saprotošu sadarbību. Esmu ļoti gandarīts, ka mēs uzņēmumā "Hausengel" esam centrs, kurā visi aprūpes procesā iesaistītie parasti ļoti veiksmīgi sadarbojas. Mūsu augstie kvalitātes standarti visās jomās ir mūsu priekšrocība, tāpat kā pilnīga pārredzamība, ar kādu mēs darbojamies pret visiem iesaistītajiem.

Uzņēmumu grupas pārveide akciju sabiedrībā tagad mums sniedz iespēju daudzās jomās strādāt ekonomiskāk, turklāt stingri ievērojot mūsu vērtības un principus. Tas padara mūs par stabilu, uz nākotni vērstu darba devēju mūsu vairāk nekā 300 pastāvīgajiem darbiniekiem, kā arī par uzticamu partneri mūsu klientiem visaugstākā līmeņa kopšanas un mājas aprūpes jomā."

Magdalena Wenz

Magdalena Wenz

“Es uzņēmumā “Hausengel” strādāju kopš 2010.gada un esmu piedzīvojusi tā milzīgo attīstību, kā arī visus labos un grūtos brīžus. Man kā aprūpes vadības nodaļas vadītājai daudzus gadus ikdienā nācās saskarties ar aprūpes darbinieku un ģimeņu bažām un vajadzībām. Tomēr galvenokārt es varēju pārliecināties, kāpēc mūsu sadarbība ar aprūpētājiem un ģimenēm ir tik veiksmīga un cik svarīgi ir apzināties vajadzības. Man tas jo īpaši nozīmē arī to, ka mums ir jāturpina veidot mūsu aprūpes darbiniekus par spēcīgiem partneriem, jāpiedāvā skaidras perspektīvas, jāiegulda viņu tālākizglītībā un apmācībā, kā arī jāiestājas par viņu profesijas (juridisko) stabilizāciju Vācijā.

Pateicoties “Hausengel", es varēju sevi realizēt ne tikai profesionāli, bet arī atrast laimi privātajā dzīvē. Jau gadu es nepiedalos “Hausengel” ikdienas darbā un rūpējos par mūsu mazo meitiņu.

Tomēr kā "Hausengel" uzraudzības padomes locekle manā uzmanības centrā joprojām ir mūsu aprūpētāji un viņu labklājība, jo viņi ir mūsu kapitāls."

“Hausengel Holding AG” konsultatīvās padomes locekļi

"Hausengel Holding AG" ir ļoti plašs piedāvājums ambulatorās aprūpes jomā. Saistītie uzņēmumi piedāvā pakalpojumus tādās jomās kā "aprūpe mājās" (tā sauktā "diennakts aprūpe"), ambulatorā specializētā aprūpe, aprūpes konsultācijas, aprūpes palīglīdzekļu nodrošināšana, aprūpes darbinieku un ģimenes locekļu apmācība un tālākizglītība, speciālistu darbā pieņemšana un darbā iekārtošana u.c. Turklāt Holding AG ir savs sadarbības partneru tīkls visā valstī ambulatorās aprūpes jomā, un uzņēmums uzsāk dažādus projektus, piemēram, nekustamā īpašuma projektu "Paaudžu parks", kurā tiek veidota mūsdienīga jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku kopdzīves forma.

Visās šajās jomās ir jāpieņem fundamentāli lēmumi, kuriem ir liela ietekme uz uzņēmumu. Tāpēc ir vēl jo svarīgāk, ka ir zinošs padomdevējs attiecībā uz dažādiem pakalpojumiem un ka idejas tiek izvērtētas kritiski. To var darīt, piemēram, diskusijās, kurās vadība ar uzņēmīgām, tālredzīgām un pieredzējušām personībām apmainās ar idejām. Konsultatīvā padome, sniedzot padomu no ārpuses, var novērst nepamanītas kļūdas, norādīt jaunus ceļus un samazināt nepareizu lēmumu risku. Turklāt tā liek iesaistītajām personām pamatot savas idejas, kas veicina veiksmīgu koncepciju izstrādi.

Daniel Gößling

Daniel Gößling

"Aprūpe mājās un kopšana jau šodien daudziem ir svarīgas tēmas, un nākotnē tās kļūs aizvien svarīgākas - tieši vai netieši mums visiem. Ja tā tiek labi un atbildīgi organizēta, tas atvieglo dzīvi daudzām ģimenēm, un tajā pašā laikā tas ir arī izaicinājums uzņēmumam.

Manuprāt, "Hausengel" ir inovatīvs, dinamisks un, pats galvenais, atbildīgs spēlētājs šajā jomā. Tāpēc man ir ļoti interesanti būt kopā ar “Hausengel” tā turpmākajā attīstībā. No profesionālā viedokļa es kā advokāts, kas konsultē Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu ekonomikas tiesību jautājumos, īpaši pievēršu uzmanību ārvalstu (Centrāleiropas un Austrumeiropas) aprūpes darbinieku norīkošanai darbā, kam jau šodien ir būtiska nozīme un kas, visticamāk, kļūs arvien nozīmīgāka."

 • Dzimis 1973. gadā Marlā, uzaudzis Minsterlandē un Rūras apgabalā.
 • Jurisprudences studijas Pasavā un Krasnojarskā
 • Zinātniskais darbinieks Pasavas universitātes Krimināltiesību, kriminālprocesa tiesību un Austrumu tiesību nodaļā (Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Finke)
 • Kopš 2003. gada advokāts birojā "bnt Rechtsanwälte GbR", kas ir viens no vadošajiem starptautiskajiem advokātu birojiem uzņēmējdarbības tiesību jomā Centrālajā un Austrumeiropā
 • Kopš 2005. gada "bnt Rechtsanwälte GbR” partneris; specializācija: šķīrējtiesa, starptautiskā personāla izvietošana Centrālajā un Austrumeiropā.
 • Precējies, divi bērni, dzīvo Nirnbergā
Jürgen Graalmann

Jürgen Graalmann

"Es uzskatu, ka aprūpe ir galvenais nākamo desmitgažu sabiedrības izaicinājums. "Hausengel" komanda ir ļoti apņēmīga izstrādāt jaunus nodrošinājuma variantus un nosaka augstas kvalitātes prasības. Es ļoti priecājos par iespēju sniegt produktīvu un konstruktīvi kritisku ieguldījumu."

 • 20 gadu vadītāja pieredze Vācijas lielākajā veselības apdrošināšanas sabiedrībā "AOK".
 • Līdz 2015. gadam "AOK Bundesverband" valdes priekšsēdētājs
 • Vadošā loma dažu lielāko veselības aprūpes sistēmas reformu izstrādē un īstenošanā
 • "Vācijas aprūpes dienas", kas ir lielākais un galvenais ikgadējais aprūpes pasākums Vācijā, iniciators.
 • Iestājas par aprūpētāju palātu izveidi federālo zemju un valsts līmenī
 • 2016. gadā nodibināja "BrückenKöpfe": ideju laboratorija, kuras mērķis ir palīdzēt īstenot jaunas idejas profilakses, aprūpes un orientācijas uz pacientu jomā
Dr. Tobias A. Liebau

Dr. Tobias A. Liebau

"2012. gadā es iepazinos ar Venca kungu, Bolas kundzi un daudziem citiem "Hausengel" darbiniekiem un izmeklēšanas procesā varēju veiksmīgi aizstāvēt Venca kungu. Es iepazinu un novērtēju uzņēmumu "Hausengel", un kopš tā laika esmu sniedzis viņiem juridiskās konsultācijas. Es ar entuziasmu raugos uz šo uzņēmumu, tā attīstību un centieniem jau laicīgi noteikt nākotnes izaicinājumus tirgū un veiksmīgi tos pārvarēt, un man ir liels prieks palīdzēt veidot uzņēmuma nākotni."

 • Advokāts, specializācija: krimināltiesības
 • "F.E.L.S Rechtsanwälte", Baireita
 • Lektors Baireitas Universitātē
 • Juristu-praktikantu darba vadītājs Baireitas apgabaltiesā
 • Eksaminētājs Bavārijas Otrajā jurisprudences valsts eksāmenā
Falk Miekley

Falk Miekley

"Man vienkārši patīk aktīvi iesaistīties uzņēmumu veidošanā un tos atbalstīt. It īpaši mani piesaista drosmīgi un inovatīvi uzņēmumi aprūpes nozarē. Balstoties uz manu nu jau gandrīz 10 gadus ilgo uzņēmēja karjeru veselības nozarē un pašreizējo darbu vienā no pasaules vadošajām specializētajām izdevniecībām, es vēlos būt aktīvs "Hausengel" padomdevējs, sniedzot ieguldījumu uzņēmuma turpmākajā attīstībā kā cīņu partneris, stimulu avots, bet dažkārt arī kā kritiķis. Taču arī sadarbība ar motivēto "Hausengel" komandu jebkurā situācijā rada prieku!"

 • Vispārējā vidējā izglītība Hamburgā
 • Veselības aprūpes vadības studijas Baireitā
 • 2003.-2008.g. konsultants 2 vadošajos tirgus konsultāciju uzņēmumos
 • 2008.g. "MHC" grupas dibināšana, kurā līdz šodienai ir vadošais partneris
 • Kopš 2015. gada marta "Springer Medizin Verlag GmbH” - kas ir "Springer Nature" izdevniecības grupas daļa - nodaļas vadītājs / profesionālās aprūpes direktors.
 • arī Hamburgas Tirdzniecības kameras Veselības komitejas loceklis
Marie-Luise Müller

Marie-Luise Müller

"Droša, kvalitatīva aprūpe, atbalsts un pavadīšana mājās ir lielākā vēlme vairumam Vācijas iedzīvotāju. Mana līdzdalība "Hausengel" konsultatīvajā padomē ir balstīta uz divām pieredzēm: Pirmkārt, mana personīgā aprūpes pieredze, ko es guvu kā aprūpējoša radiniece kopā ar "Hausengel" grupu, un, otrkārt, mana gadu desmitiem ilgā profesionālā pieredze aprūpes jomā. Bez šī kvalitatīvi nodrošinātā trešā pīlāra aprūpējamām personām un viņu ģimenes locekļiem nebūs iespējams apmierināt pieaugošās aprūpes prasības. Tāpēc es ar prieku konsultēju "Hausengel", lai viņi arī turpmāk būtu labi sagatavojušies izaicinājumiem aprūpes jomā."

 • Aprūpes un kvalitātes vadītāja
 • Kopš 2010. gada “Deutscher Pflegerat e.V.” Berlīnē goda prezidente, iepriekš prezidente
 • "Deutsche PatientenHotel GmbH" vadošā partnere
 • "KTQ" dalībniece “Deutscher Pflegerat e.V.”
 • "CGIFOS" vadošā partnere
 • "KKC" Zinātniskās konsultatīvās padomes locekle, "K&S-Seniorengruppe" uzņēmuma konsultatīvās padomes locekle, "HSK" programmas komisijas goda locekle
 • Vācijas un Ķīnas Aprūpes biedrības priekšsēdētāja
 • Federālais apbalvojums “Bundesverdienstkreuz am Bande"
René Penkert

René Penkert

"Kopš 2005. gada Simona Venca uzsāktās uzņēmējdarbības ietvaros es kā klientu konsultants sadarbojos ar "Hausengel" uzņēmumu un Venzu ģimeni. Esmu piedzīvojis ne tikai daudz kāpumu, bet arī daudz kritumu, tāpēc man personīgi ir svarīgi turpināt aktīvi pavadīt "Hausengel” grupu tās ceļā un palīdzēt īstenot uzņēmuma mērķus."

 • 1997.g. vispārējā vidējā izglītība
 • 1997. - 1999.g. Vācijas bruņoto spēku rezerves virsnieka apmācība
 • 1999.g. māceklis bankas "Sparkasse" Mārburgas-Bīdenkopfas filiālē
 • Kopš 2002. gada bankas darbinieks
 • 2003.g. krājbankas speciālists
 • 2005.g. krājbankas ekonomists
 • Kopš 2005. gada biznesa klientu/firmu konsultants