<
Schliessen
Schliessen

Kāpēc apdrošināšanas segums ir tik svarīgs un kāpēc nav vērts strādāt nelegāli?

Visaptveroša apdrošināšanas seguma nozīme mājas aprūpē ir nenoliedzama. Tas aizsargā ne tikai aprūpētājus, bet arī aprūpējamās personas nelaimes gadījumu vai traumu gadījumā. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz iespējamos zaudējumus darba laikā, ļaujot bez raizēm aprūpēt senioru, galveno uzmanību pievēršot senioriem.

Uzņēmumā Hausengel mēs rūpējamies, lai visi mūsu aprūpētāji būtu apdrošināti vislabākajā iespējamajā veidā. Papildus visaptverošai Vācijas veselības apdrošināšanai un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai ambulatorās aprūpes pakalpojumu līmenī visi Hausengel darbinieki ir Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Veselības pakalpojumu un sociālās aprūpes asociācijas  (BGW) biedri un tādējādi ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem. Tas ļauj mūsu aprūpētājiem pilnībā koncentrēties uz saviem uzdevumiem, neuztraucoties par birokrātiskiem jautājumiem vai apdrošināšanu.

Neraugoties uz šo svarīgo aizsardzību, joprojām ir daži, kas veic nelegālu darbu. Tomēr ir būtiski saprast, ka nelegālā nodarbinātība aprūpētājiem rada vairāk trūkumu nekā priekšrocību. Kā nelegālam darbiniekam Jums nav nekāda apdrošināšanas seguma, kas nelaimes gadījumā var radīt ievērojamu finansiālu slogu un sliktākajā gadījumā apdraudēt  eksistenci. Turklāt nav apdrošināšanas slimības gadījumā, kas rada papildu stresu un nedrošību.

Turklāt nelegāls darbs ir saistīts ar augstu juridisko risku, jo tā atklāšanas gadījumā draud bargi naudas sodi un labas reputācijas zaudēšana. Psiholoģisko slogu vēl vairāk palielina risks, ka par to var ziņot policijai.

Nelegāla darba pamatā ir arī neskaidri līgumi un darba laika noteikumi, kas diemžēl vel vairāk pastiprina aprūpes darbinieku ekspluatāciju.

Ja esat nolēmis strādāt par aprūpes darbinieku, Jums noteikti jāizvēlas cienījamu pakalpojumu sniedzēji un jāizvairās no nelegālās nodarbinātības. Ļoti svarīgi ir skaidri līguma nosacījumi un pietiekams apdrošināšanas segums. Tādi cienījami uzņēmumi kā Hausengel piedāvā pārskatāmu informāciju par apdrošināšanas pabalstiem un sadarbības nosacījumiem. Ja Jums ir interese, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu konsultāciju.